Bijdrage kwaliteitsontwikkeling MfN mediationopleiding

Op uitnodiging van de MfN hebben Nienke Wiersma en Mark Veermans op 11 juni j.l. een bijdrage mogen leveren aan de verdere ontwikkeling en verbetering van de basisopleiding mediation en de opleidingsinstituten. 

Samen met de MfN, de auditors, het SKM-bestuur, Intop en de erkende opleidingsinstituten zijn er een aantal waardevolle aanbevelingen tot stand gekomen.

Terug naar overzicht