Bijdrage bundel Onderneming en Recht, NAI

Tijdens het symposium op het kantoor van NautaDutilh Rotterdam vierde het Nederlands Arbitrage Instituut zijn 70 jarig bestaan en werd de bundel "Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI" gepresenteerd.
Hoofdstuk 14, getiteld: De mediationclausule: hoelang nog beperkt houdbaar? is van de hand van John Bosnak. Hierin bekritiseert hij de vaste rechtspraak op grond waarvan een beroep op een afspraak om, alvorens te procederen, mediation te beproeven, kan worden genegeerd.

Hoofdstuk 14 - De mediationclausule: hoe lang nog beperkt houdbaar?
J.M. Bosnak
14.1 Vooraf 307
14.2 Definiëring en analyse van het begrip “mediationclausule” 308
14.3 De beschikking van de Hoge Raad van 2006 310
14.4 Intermezzo I: de verplichting tot voortonderhandelen 314
14.5 Wetgeving en de mediationclausule 316
14.6 De praktijk 320
14.7 Intermezzo II: mediation als zwaktebod 321
14.8 Sancties 321
14.9 Samenvatting 323
14.10 Conclusie 324

Terug naar overzicht