Artikel Tijdschrift Conflicthantering

In het laatste nummer van het Tijdschrift Conflicthantering (2016, nummer 3) is een artikel van Nienke Wiersma opgenomen met als titel 'Het nieuwe conflicthanteren'. 

Het artikel bouwt voort op een onderzoek 'Zonder wrijving, geen glans' dat Nienke i.s.m. dr. Cathy van Dyck, organisatiepsycholoog en universtitar hoofddocent faculteit sociale wetenschappen aan de Vrije Universtiteit Amsterdam, heeft ontwikkeld. Voor meer informatie over het onderzoek, zie www.zonderwrijvinggeenglans.nl

Terug naar overzicht