Kostenvergoeding | BBKW Mediation | Mediators Arnhem

Heeft u als opdrachtgever of doorverwijzer een (verzuim)verzekering bij Zilveren Kruis, dan kunt u aangeven dat BBKWmediation voldoet aan de ZBR Online.

Daarin zijn kwaliteitseisen vastgelegd waaraan (zorg)aanbieders moeten voldoen willen hun kosten voor vergoeding door Zilveren Kruis in aanmerking komen. 

Het voldoen aan de ZBR eisen geldt in toenemende mate ook voor andere verzekeraars als criterium om de kosten van mediation (deels) te vergoeden. Het beoordelingsproces van ZBR Online wordt verzorgd door het bureau voor kwaliteitsmanagement QSN.

Nu steeds meer verzuimverzekeraars de kosten van een MfN-mediation (deels) vergoeden, adviseren wij onze opdrachtgevers naar deze mogelijkheid te informeren.